ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
μάσκες προστασίας προσώπου από ιούς και λοιμώξεις του αναπνευστικού σε απόθεμα για ενήλικες και παιδία.