Всички плащания, извършени с карта, се обработват през платформата за електронни разплащания "Nexi e-Commerce" и използва TLS 1.2 криптиране със 128-битов протокол за криптиране (Secure Sockets Layer - SSL). Криптирането е начин за кодиране на информация, докато тя достигне до предназначения получател, който ще може да я декодира с помощта на подходящия ключ.